Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Gimnazjaliści gościli w I LO w Kozienicach

10 kwietnia 2015 roku w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbył się dzień otwarty dla gimnazjalistów, podczas którego wszyscy zainteresowani mogli odwiedzić naszą szkołę i zapoznać się z ofertą edukacyjną na przyszły rok szkolny. W tym dniu dyrekcja, nauczyciele i uczniowie liceum Stefana Czarnieckiego gościli młodzież z gimnazjów kozienickich oraz bardzo licznie zgromadzonych uczniów z okolicznych szkół gimnazjalnych. Przybyłych przywitała dyrektor szkoły, pani Ewa Malec oraz zastępca dyrektora, pani Anna Liwocha, które przedstawiły ofertę edukacyjną oraz ogólne zasady rekrutacji, przybliżając uczniom charakterystykę poszczególnych profili: politechnicznego, medyczno - przyrodniczego, językowo - medialnego i społeczno - prawnego. Zgromadzeni w sali gimnastycznej gimnazjaliści obejrzeli prezentację multimedialną na temat możliwości edukacyjnych liceum, a następnie film o szkole zrealizowany przez grupę filmową „Młode Oskary” przy współpracy z samorządem uczniowskim. Ponadto gimnazjaliści mogli obejrzeć prezentacje przygotowane przez uczniów poszczególnych profili i bezpośrednio od nich dowiedzieć się, jak funkcjonuje szkoła, jakie zajęcia pozalekcyjne oferuje oraz w jakiej atmosferze uczniowie spędzają dni nauki. Licealiści zaproponowali także młodszym kolegom chwilę zabawy i rozrywki, zapraszając do wspólnych konkursów i quizów.

Każdy zainteresowany nauką w naszym liceum mógł przekonać się, jak wiele szkoła ma do zaoferowania - mowa tu o nowoczesnych salach lekcyjnych, bogatym zapleczu naukowym i sportowym. Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych tablic interaktywnych, projektorów czy profesjonalnej pracowni językowej, a zainteresowania sportowe rozwijać nie tylko podczas lekcji w-f, ale także na boisku sportowym czy w siłowni.

Oferta edukacyjna szkoły nieustannie dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwań młodych ludzi. Współpraca z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu oraz Szkołą Filmowa w Warszawie daje młodym ludziom możliwości wszechstronnego rozwoju naukowego i artystycznego.

W czasie dnia otwartego gimnazjaliści uczestniczyli w pokazach sportowych – młodzież licealna przygotowała ćwiczenia z piłkami, stepy oraz pokazy taneczne. Młodzi zapaleńcy nauk ścisłych przygotowali doświadczenia pod groźnie brzmiącą nazwą „wybuchowa chemia”, w pracowni fizycznej przeprowadzono ciekawe pokazy z zakresu elektrostatyki, fal mechanicznych i elektromagnetycznych, a także proste doświadczenia ilustrujące bogactwo zjawisk fizycznych w otaczającym nas świecie. Zainteresowani matematyką obejrzeli film o SUDOKU i innych innowacyjnych metodach nauki matematyki, a sami mogli wziąć udział w konkursach i rebusach matematycznych. Ponadto przedstawiciele profilu politechnicznego zapoznali młodszych kolegów z możliwościami wykorzystania w codziennej nauce matematyki tablic multimedialnych.

Licealiści wykazują zainteresowania w wielu dziedzinach, które mogą bez przeszkód rozwijać. Odzwierciedleniem tych działań był pokaz grupy ratowniczej, prężnie działającej przy naszym liceum.

Warto mówić głośno o dokonaniach i możliwościach licealistów. W tym dniu szkoła mogła pokazać i pochwalić się swoim dorobkiem kulturowym i społecznym. Liceum od wielu lat współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, a współpraca z Warszawską Szkołą Filmową zaowocowała realizacją filmu „Odbicie”. W szkole działa koło teatralne „LOtea” oraz redakcja szkolnej gazety „gLOn”, więc młodzież uzdolniona artystycznie i humanistycznie realizuje swoje pasje w wybranych kołach zainteresowań. Ponadto uczniowie mogą rozwijać swój warsztat dziennikarski, współpracując z Kroniką Kozienicką, z lokalną prasą, a także uczestniczyć w szeregu akcji charytatywnych w ramach wolontariatu.

Gimnazjaliści przez cały dzień mieli możliwość nie tylko poznania szkoły, ale także w rozmowach ze starszymi kolegami, dowiedzieli się, jak funkcjonuje nowy system nauczania w szkole średniej oraz co proponuje szkoła, aby wszechstronnie wspierać edukację młodzieży.

Rzetelna praca społeczności szkolnej, rozwój młodzieży wspierany przez nauczycieli daje szanse na lepszą przyszłość dla uczniów, a przygotowanie dnia otwartego możliwość pokazania tego, co ma do zaoferowania I LO, czyli dobra szkoła z tradycjami.