Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Święto liczby π

 W dniu 20 marca 2015r. uczniowie I LO im. S. Czarnieckiego w Kozienicach, wraz z nauczycielem Tomaszem Urbanem, wzięli udział w obchodach „Święta liczby π”, organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  Liczba π(PI) jest liczbą niewymierną, określającą stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy. Już starożytni rachmistrzowie zauważyli, że wszystkie koła mają wspólną własność – ich średnica i obwód pozostają wobec siebie w takim samym stosunku, równym około 3. Używany dzisiaj symbol π wprowadzony został w 1706 roku przez angielskiego matematyka Wiliama Jonesa, a spopularyzował go Leonhard Euler w 1736r. Liczba π jest używana jako narzędzie do testowania algorytmów i komputerów. π posiada ściśle określoną sekwencję cyfr w rozwinięciu dziesiętnym. Jeśli więc komputer nie jest bez skazy, niektóre z cyfr przezeń generowanych będą błędne.
  Podczas obchodów „Święta liczby π” uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wykładu prof. Edwarda Tutaja z Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Czasami okrężnie, ale w koło Macieju o liczbie π” oraz referatu członków Studenckiego Koła Naukowego „Rozmaitości” – „Bajka o liczbach, nieskończonościach i dzieleniu przez zero”. Następnie zgromadzona młodzież, wraz z nauczycielami wzięła udział w przygotowanym konkursie – rozwiązywanie rebusów związanych z liczbą π.
  Ostatnim punktem w programie było rozstrzygnięcie trzech konkursów ogłoszonych w okresie 15.02.2015r – 15.03.2015r. Uczniowie przygotowali prace pod kierunkiem nauczyciela matematyki Tomasza Urbana. Okazało się, że otrzymali czołowe miejsca we wszystkich kategoriach:

Kategoria „Liczba π w architekturze”

I miejsce – Aleksandra Pudzianowska 3B

III miejsce – Izabela Radziejewska 3B

 

Kategoria „Poemat o π – wiersz”

I miejsce – Aleksandra Krupa 2C

II miejsce – Justyna Pachocka 3B

 

Kategoria „Poemat o π – utwór muzyczny”

I miejsce – Kamil Kurek 3C, Damian Bączek 1B, Kacper Majewski 1B, Karol Rostkowski 3D

II miejsce – Anika Kęska 3C, Łukasz Konder 3C

 

  Przedstawiciele I LO im. S. Czarnieckiego w Kozienicach wraz z nauczycielem odebrali dyplomy oraz cenne nagrody. Po zakończeniu uroczystości nasi uczniowie mieli okazję, dzięki uprzejmości dyrektora Instytutu Chemii UJK w Kielcach, zwiedzać laboratoria chemiczne, doskonale wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do badań naukowych. Dyrektor Instytutu – dr Jerzy Oszczudłowski osobiście prezentował działanie urządzeń badawczych i ich przydatność w pracach naukowych oraz życiu codziennym. Uczennice I LO z ciekawością brały udział w pokazach, a ponieważ były to przedstawicielki klasy o profilu chemicznym, wykazały się też dużą wiedzą. Kolejne „Święto liczby π” już za rok.

                                               Tomasz Urban