Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Uczniowie LO na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

W dniu 19.03.15 czterdziestodwuosobowa grupa uczniów z I L O pod opieką p. Edyty Tarczyńskiej, p. Marzanny Chołuj i p. Tomasza Urbana gościła na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, w ramach współpracy patronackiej uczelni z naszym liceum. W pierwszej części spotkania młodzież wysłuchała interesującego wykładu dr inż. Jerzego Jakubowskiego na temat procesu wydobycia polskiej miedzi oraz obejrzała film  ilustrujący  procesy technologiczne produkcji stali w warszawskiej hucie ArcelorMittal.
W dalszej części, dr inż. Jacek Kozłowski przedstawił historię WIP, oferowane kierunki studiów oraz możliwości, jakie stwarza uczelnia w zakresie zdobycia rzetelnej wiedzy, kwalifikacji i kompetencji. Następnie, podzieleni na czternastoosobowe grupy, rozpoczęliśmy zwiedzanie uczelni, gdzie zostaliśmy zapoznani z technologiami wykorzystywanymi w procesach wytwórczych tj. obróbką plastyczną, odlewnictwem, przetwórstwem tworzyw sztucznych, spawalnictwem, obróbką skrawaniem, także, sterowaną numerycznie. Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły techniki drukowania 3D-FDM oraz maszyny służące temu celowi. Młodzież mogła obejrzeć przykłady modeli FDM stworzonych przez studentów specjalizacji biomechanika inżynierska, którzy z pasją przedstawiali możliwości, jakie stwarzają techniki drukowania 3D w zakresie projektowania, wytwarzania prototypów implantów, instrumentarium na potrzeby chirurgii i sprzętu wspomagającego rehabilitację. Mogąc skorzystać z możliwości jakie daje baza naukowa uczelni, młodzież miała  okazję  podzielić się swoimi wrażeniami w rozmowach z odpowiedzialnymi za przyjęcie nas w poszczególnych laboratoriach pracownikami Politechniki i w ciekawej  formie zapoznać się ze specyfiką studiów politechnicznych, wymogami i perspektywami jakie daje ich ukończenie. Uściślone zostały również formy naszej dalszej współpracy z uczelnią, wśród których znalazła się perspektywa goszczenia w kwietniu przedstawicieli Politechniki w naszym liceum.