Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

III Mazowiecka Olimpiada Poliglotów

 Michał Kuźmiński z kl. III d wykazał się wysokimi umiejętnościami językowymi i został zakwalifikowany do II etapu III Mazowieckiej Olimpiady Poliglotów, która odbędzie się w Warszawie 15 kwietnia 2015 r.
     Na wszystkich etapach olimpiady sprawdzana jest znajomość trzech języków: polskiego obowiązkowo dla wszystkich uczestników oraz dwóch języków obcych. Trzeba się wykazać znajomością gramatyki, słownictwa, frazeologii oraz wiedzy o kulturze krajów wybranego obszaru językowego.
    Gratulujemy Michałowi sukcesu i życzymy, by wynik kolejnego etapu był również powodem do radości.