Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Uczeń klasy III D z I LO otrzymał zaszczytny tytuł finalisty

 Uczeń klasy III D z I Liceum Ogólnokształcącego  im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach  - Mateusz Bienias otrzymał zaszczytny tytuł finalisty olimpiady na szczeblu centralnym.  
 
 W dniach 14 i 15 marca 2015r. w Warszawie odbywał się III etap olimpiady przedmiotowej z wiedzy o społeczeństwie pn. „Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym”. Ostatni - centralny etap uczniowskich zmagań składał się z część ustnej i pisemnej. Ogółem w całej Polsce do olimpiady  przystąpiło ponad 10 tysięcy uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, a do szczebla centralnego uprawnienia wywalczyło 112 uczestników. Mateusz po  długich i wymagających przygotowaniach konkursowych uplasował się na 42 pozycji w Polsce. Warto jeszcze nadmienić, iż tytuł finalisty zwalnia  ucznia naszego liceum z egzaminu maturalnego i tym samym daje mu 100% wynik matury z wiedzy o społeczeństwie. Mateuszowi  gratulujemy, a innych zachęcamy do pójścia w ślady naszego finalisty.

Droga do sukcesu ucznia I LO im. Stefana Czarnieckiego

                                                        w Kozienicach

Mateusz  Bienias jest uczniem klasy III „d” I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Od momentu rozpoczęcia nauki w liceum wykazywał bardzo duże zainteresowanie przedmiotami humanistycznymi, szczególnie przedmiotem  wiedza o społeczeństwie.
W klasie pierwszej Mateusz brał udział w konkursach przedmiotowych o tematyce społecznej i politycznej, które pozwoliły mu zapoznać się z zakresem wymagań na tym poziomie. Początkowo zmagania konkursowe  nie przyniosły jeszcze sukcesów Mateuszowi. To jednak nie zniechęciło ucznia do dalszej pracy, do poszukiwania odpowiedzi na intrygujące go pytania i codziennego  zgłębiania materiału programowego, obowiązującego w szkole ponadgimnazjalnej z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Upór i wytrwała praca zaowocowały już w klasie drugiej, kiedy pojawiły się pierwsze znaczące sukcesy tego zdolnego, ale przede wszystkim bardzo ambitnego ucznia.  Warto wymienić te najważniejsze: w konkursie „Wiedzy o Sejmie” zorganizowanym pod patronatem Kancelarii Sejmu i posła Czesława Czechyry zajął I miejsce, natomiast w ogólnopolskim  konkursie „25 lat działalności  senatu RP w wolnej Polsce” zdobył tytuł finalisty i uczestniczył w uroczystych obradach senatu.
Mateusz chętnie angażował się w działania samorządowe – brał udział w XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, a w międzywojewódzkim konkursie „Czuję się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej” zorganizowanym przez Trybunał Konstytucyjny pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, indywidualnie zajął II miejsce. W drugiej klasie Mateusz podjął kolejne wyzwanie - spróbował swoich sił w bardzo trudnej „ Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” , koordynowanej przez Uniwersytet Warszawski, która składa się z bloku stałego i tematycznego, zmieniającego się corocznie. Uczeń przeszedł do etapu okręgowego i to wystarczyło, by zapałał chęcią do dalszej pracy. Już w czerwcu 2014r. Mateusz wraz ze swoją nauczycielką, panią dr Małgorzatą Kuśmierczyk – Balcerek zadecydowali, że podejmują wyzwanie, by udział w olimpiadzie zakończył się sukcesem. Dlatego też wakacje 2014r. upłynęły  Mateuszowi bardzo pracowicie, gdyż uczył się sumiennie, konsultując z nauczycielką przerobiony materiał programowy do olimpiady. W listopadzie 2014r. odbył się I etap szkolny LVI „Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” pod hasłem „Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego”, który bez problemu wygrał i zakwalifikował się do II etapu okręgowego. W czasie ferii zimowych, kiedy większość uczniów odpoczywała, Mateusz zmierzył się w Warszawie z innymi uczniami, walczącymi o udział w etapie centralnym olimpiady. I tu odniósł wielki sukces - na 164 uczniów ze 101 szkół województwa mazowieckiego, zajął zaszczytne 3 miejsce i  jako laureat, zakwalifikował się do III etapu. Jak mówi nauczycielka prowadząca Mateusza - pani dr Małgorzata Kuśmierczyk - Balcerek: „… to była ciężka praca ucznia, czytał bardzo dużo książek tematycznych, które sprowadziłam mu z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, osobiście podziwiam go za wytrwałość i upór.” W dniach 14 i 15 marca 2015r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyły się zawody centralne „Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym”, w których Mateusz Bienias znalazł się w grupie najlepszych (warto przypomnieć , że do I etapu przystąpiło ponad 10 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski) i otrzymał tytuł finalisty, co skutkuje zwolnieniem z matury z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym i otrzymaniem wyniku 100%. Przewodniczący tej olimpiady, profesor Konstanty Adam Wojtaszczyk, który od 1991 roku stoi na czele Komitetu Głównego Olimpiady, tak wypowiada się o konkursie i jego uczestnikach : „… tu przyjeżdżają najlepsi, olimpiada daje prestiż, jest znana wśród przedstawicieli życia publicznego, którzy często sami byli jej uczestnikami - finalistami, laureatami”.
Tytuł finalisty otwiera uczniowi drogę do przyjęcia w pierwszej kolejności na studia na wydziałach nauk społecznych lub politologii wszystkich uczelni w kraju. Sam Mateusz tak wypowiada się o swoich sukcesach: „…bardzo się cieszę z moich osiągnięć, do tej pory trudno mi w nie uwierzyć, ale najważniejsze, i to było moim celem, że na maturze z wiedzy o społeczeństwie otrzymam najwyższą notę”.
 Należy także podkreślić, że Mateusz jest olimpijczykiem z języka rosyjskiego. Gratulujemy i cieszymy się z wielkiego sukcesu!