Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Międzynarodowe warsztaty w I LO – PEACE PROJECT

Po raz kolejny I LO bierze udział w projekcie PEACE, czyli People’s Enthusiasm Acting for Cultural Education, który jest projektem edukacyjnym, którego głównym celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby osób odmiennych ras, kultur czy religii. Projekt PEACE  jest jednym z działań podejmowanych przez studentów zrzeszonych w organizacji AIESEC.

Stowarzyszenie Studentów AIESEC jest międzynarodową platformą dla młodych ludzi odkrywających i rozwijających swój potencjał. Skupia 18 000 członków w 89 krajach i terytoriach, zgrupowanych w Komitetach Lokalnych na ponad 800 uczelniach na całym świecie. Swoją misję realizuje przede wszystkim poprzez Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk, seminaria i konferencje naukowe.

Nasza szkoła w dniach od 15 do 22 lutego gości wolontariuszy:

Kristine Gergaia z Gruzji,

José Milton Albano z Brazylii,

Fayssal Ghemmour z Algierii.