Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Duży sukces Mateusza Bieniasa z klasy IIId

W dniu 24 stycznia 2015r. w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie, odbyły się zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 164 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ze 101 szkół województwa mazowieckiego. Uczeń naszego liceum, Mateusz Bienias z klasy IIId, przygotowany przez p.dr Małgorzatę Kuśmierczyk-Balcerek, został laureatem zawodów okręgowych, zajmując bardzo wysoką trzecią lokatę. Mateusz będzie reprezentował I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach na zawodach centralnych, które odbędą się w dniach 14-15 marca br. w Uniwersytecie Warszawskim. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.