Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

   10 grudnia 1948r. Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uroczyście ogłosiła Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Zapisała w niej fundamentalne dla każdego z nas wartości: wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby. Dla upamiętnienia tego wydarzenia rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ustanowiła 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

 

   Z tej okazji w naszym liceum 10 grudnia 2014r., na zajęciach wiedzy o społeczeństwie zapoznaliśmy się z historią Praw Człowieka oraz głównymi prawami i wolnościami znajdującymi się w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Pracując w grupach, dokonaliśmy analizy jednego z tych praw – zakaz dyskryminacji.  

   Prawa i wolności człowieka, ich przestrzeganie i ochrona są jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. Każdy człowiek powinien znać swoje prawa i żyć w oparciu o nie.

                                                                                                                              Patrycja Bożek