Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Święto Niepodległości w I LO im. Stefana Czarnieckiego

„Polsko! nie jesteś Ty już niewolnicą – jesteś sobą” - pod takim hasłem przebiegała 13 listopada 2014r. akademia z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna. W czasie uroczystości uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich pod kierunkiem pań Eweliny Buszko i Małgorzaty Kuśmierczyk – Balcerek zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, który przypomniał zebranej młodzieży i nauczycielom długą drogę, jaką nasi rodacy musieli przejść, aby po 123 latach niewoli cieszyć się wolnością.

 

W dniu tym obchodziliśmy również Dzień Patrona naszej szkoły. Z tej okazji pod opieką pań Marioli Worobiec i Alicji Wieczorek została przygotowana przez uczniów klas pierwszych, ciekawa prezentacja multimedialna przybliżająca wszystkim zebranym postać hetmana Stefana Czarnieckiego. Jednocześnie na szkolnym korytarzu pojawiły się prace plastyczne uświetniające sylwetkę naszego patrona.
Na zakończenie pani dyrektor Ewa Malec, która po występie uczniów zabrała głos i dziękując za przygotowanie uroczystości, zwróciła uwagę na konieczność zachowania w pamięci ważnych wydarzeń historycznych oraz nieustanne budowanie w świadomości młodych ludzi postawy odpowiedzialnego patriotyzmu. Następnie przedstawiła wyniki wyborów do Samorządu Szkolnego, które odbyły się 7 listopada 2014r. i młodzież klas trzecich przekazała „władzę” nowemu samorządowi, w skład którego weszli: Adrianna Glegoła z klasy IIa, Izabela Potent z klasy IIa, Anna Bąk z klasy Ia. Adrianna Glegoła – nowa przewodnicząca Samorządu Szkolnego – zwracając się do społeczności szkolnej, obiecała sumiennie wykonywać powierzone jej obowiązki.