Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wolontariusze z liceum porządkują groby nauczycielskie


Dnia 28 października 2014r. członkowie wolontariatu z naszej szkoły wraz z księdzem Tomaszem Pastuszką sprzątali groby nauczycielskie na kozienickim cmentarzu parafialnym. Mimo niesprzyjającej pogody młodzież uporządkowała 14 nagrobków dawnych profesorów naszego liceum. Na nagrobkach zostały zapalone znicze z napisem ,,Z modlitewną pamięcią Zespół parafialny Caritas z Wolontariatem I LO w Kozienicach".