Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Święto Bibliotek Szkolnych w I LO w Kozienicach

   W piątek, 25 października w I Liceum Ogólnokształcącym w Kozienicach, w ramach obchodów Międzynarodowego  Święta Bibliotek Szkolnych, odbyło się wspólne czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Projekt  zorganizowany został przez nauczycieli – bibliotekarzy naszego liceum w celu przybliżenia treści tego wielkiego, ale zapomnianego dzieła polskiej literatury. Podejmując takie działania, społeczność szkolna włączyła się w akcję zapoczątkowaną we wrześniu tego roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej – wspólnego czytania wielkich dzieł literatury polskiej. W ramach obchodów Święta Bibliotek licealiści z naszej szkoły nie tylko czytali wybrane fragmenty „Trylogii”, ale także wzięli udział w konkursach przygotowanych przez szkolną bibliotekę. Trudnym sprawdzianem okazał się quiz ze znajomości „Ogniem i mieczem”, „Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego”, czyli dotyczący wszystkich trzech części  dzieła Henryk  Sienkiewicza. Ponadto licealiści przygotowali krótkie humorystyczne wierszyki oraz portrety ulubionych bohaterów literackich. Nasi uczniowie dzielnie zmagali się z niełatwymi pytaniami, a najwytrwalsi uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali słodkimi upominkami. Zgromadzona na szkolnym hollu młodzież dobrze się bawiła, a przede wszystkim miała okazję zapoznać się i przypomnieć  treść „Trylogii” – aspekt edukacyjny miał tu duże znaczenie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za włączenie się w tę mądrą akcję i zapraszamy do udziału w następnych tego typu przedsięwzięciach.