Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wybory samorządowe w liceum


Obywatelki! Obywatele!
 
6 listopada 2014 roku odbędą się wybory
do Samorządu Uczniowskiego I Liceum imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.
 
Kandydatów na prominentne stanowiska prosimy
o stawienie się wraz z rekomendacją wychowawcy 31 października na długiej przerwie
w sekretariacie Szkolnej Komisji Wyborczej
                                                                    (sala 16).
 
Kampania wyborcza rozpocznie się 3 listopada
i zostanie zakończona 6 listopada ciszą wyborczą.
 
Przejęcie władzy przez nowy samorząd
- 7 listopada -
 
Zachęcamy do wzięcia czynnego udziału
w wyborach!!
 
 
                                                                          Samorząd Uczniowski