Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Dzwonek zakończył wakacje

Uroczystości w liceum tradycyjnie zostały rozpoczęte od wniesienia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu Polski. Następnie głos przejęła dyrektor szkoły – Ewa Malec, która rozpoczęła wystąpienie od słów otuchy i życzeń wytrwałości w rozwijaniu pasji, zainteresowań oraz dążeniu do celów, jakie stawiać sobie będą uczniowie w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym. Następnie przyszedł czas na pierwszoklasistów, którzy w murach nowej szkoły zostali powitani wielkimi brawami.

 

 


 
Nie zabrakło także przypomnienia, iż z okazji 200. rocznicy urodzin polskiego etnografa, folklorysty i kompozytora, uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, rok 2014 został ogłoszony rokiem Oskara Kolberga. „Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie, która mu świeci dokąd żyje. Im gwiazda jaśniejsza, tym szczęśliwszy człowiek, jeżeli nierzetelna, przymglona, ciemnawa, to i życie takiego człeka byle jakie.”  Słowa wybitnego Polaka, przytoczone przez Panią dyrektor, stały się wyrazami nadziei, że każdemu z uczniów przyświecać będzie jasna i przejrzysta gwiazda wyznaczająca właściwą drogę.


Pani dyrektor przypomniała także o 75. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej i zaatakowaniu Polski przez Związek Radziecki - 17 września 1945 roku. Te wydarzenia zmieniły na zawsze bieg historii Polski , dlatego w dzisiejszym dniu nie zapominajmy o tych, którzy przelali swoją krew za cel, jakim jest obecnie wolna i niepodległa Polska – mówiła Ewa Malec. Dyrektor szkoły odwołała się także do wydarzeń z ostatnich dni, dotyczących wyboru premiera Donalda Tuska na nowego szefa Rady Europejskiej. Jak powiedziała, do tego faktu należy odnosić się z należytym szacunkiem i być dumnym z własnego kraju.

 Po raz ostatni, w murach już swojej byłej szkoły, zostali wyróżnieni ubiegłoroczni maturzyści, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminie dojrzałości. Nagrody wręczyli zaproszeni goście: zastępca burmistrza  Małgorzata Bebelska oraz przedstawiciel starostwa Jarosław Chlewicki. Po wręczeniu nagród wszyscy obecni wysłuchali wystąpienia Małgorzaty Babelskiej, która odwołując się do wydarzeń sprzed 75. lat mówiła o budowaniu wolnej Polski przez kolejne pokolenia. „To wszystko przed Wami, to również kiedyś i Wy będziecie decydować o naszych losach.”

 

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor podała kilka spraw organizacyjnych związanych ze zmianami kadrowymi w placówce. Z liceum pożegnało się dwoje nauczycieli, a kolejnych dwoje udało się na roczne urlopy. Po przedstawieniu wychowawców klas pierwszych i przypomnieniu o obowiązku przestrzegania regulaminów szkolnych, uczniowie wraz z nauczycielami udali się do swoich klas.

Źródło: http://kozienice24.pl/nowosci,lo_,13,1,dzwonek_zakonczyl_wakacje_kozien,1488.html