Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Święto Nauczycieli w I Liceum Ogólnokształcącym

„Cokolwiek umysł może sobie wyobrazić, jest w stanie to osiągnąć”
 Napoleon Hill.

 

    Takie hasło przewodnie towarzyszyło obchodom Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole, które odbyło się 10 października 2014 r. W tym samym dniu miało także miejsce uroczyste ślubowanie klas pierwszych, których przedstawiciele złożyli przysięgę na sztandar szkoły, stając się tym samym pełnoprawnymi przedstawicielami społeczności licealnej.

 

   Pani Dyrektor Ewa Malec oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kozienicach wręczyli nagrody nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi, dziękując za zaangażowanie w pracy pedagogicznej oraz pracy na rzecz szkoły. Pani Dyrektor życzyła wszystkim dalszych sukcesów i zadowolenia z podejmowanych działań. Następnie głos zabrał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, który w serdecznych słowach złożył podziękowanie.

    Po części oficjalnej uczniowie przedstawili program artystyczny pt. „Marzenia do spełnienia, czyli sfrustrowana nauczycielka”, który zakończył zespół muzyczny utworem pt. „Wielkie granie”.