Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Warsztaty profilaktyki

     W dniu 7 października 2014r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Kozienicach odbył się cykl spotkań dla młodzieży, nauczycieli i rodziców na temat „Radzenie sobie z negatywnymi emocjami”. Zajęcia w formie warsztatów prowadziła trener Justyna Kaczmarczyk z Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa. Model prowadzonych zajęć dostosowany był do wieku uczestników.
     Zajęcia w formie warsztatowej bardziej angażują młodzież. Uczniowie sami dochodzą do odpowiednich wniosków, a tym samym wiedza ich utrwala się. Szkolenia dla rodziców i nauczycieli były odpowiednio zmodyfikowane, a celem nadrzędnym było zrozumienie emocji dziecka i odpowiedzenie na pytanie, jak można pomóc dziecku w opanowaniu negatywnych emocji.