Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

W poniedziałkowy poranek, 1 września 2014r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego, jak tysiące uczniów w kraju, rozpoczęli nowy rok szkolny 2014/2015. Odświętnie ubrani młodzi ludzie pojawili się w murach szkoły, uśmiechnięci i wypoczęci, gotowi do podjęcia nowych wyzwań. Uroczystość  rozpoczęła się punktualnie o godzinie 9.00.
Zgromadzonych na sali gimnastycznej uczniów powitała pani dyrektor Ewa Malec, która zapoznała zebranych ze zmianami kadrowymi w szkole, w serdecznych słowach zwróciła się do wszystkich obecnych, a w szczególności do uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku szkolnym rozpoczynają naukę w naszym liceum. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta – zastępca burmistrza pani Małgorzata Bebelska oraz przedstawiciel starostwa – pan Jarosław Chlewicki, którzy odczytali listy gratulacyjne oraz wręczyli nagrody rzeczowe dla tegorocznych maturzystów za najwyższe wyniki na maturze.

Następnie pani dyrektor zapoznała uczniów z przydziałem wychowawstw w poszczególnych klasach, życzyła miłej i owocnej pracy w nowym roku szkolnym i zaprosiła zgromadzoną młodzież na pierwsze spotkania z wychowawcami.