Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Super wyniki matury w naszym liceum

Do matury 2014 przystąpiło 94 uczniów. Świadectwa dojrzałości otrzymało 92 uczniów. 2 osoby nie uzyskały wymaganych 30% z jednego przedmiotu (język polski, matematyka), czyli mają możliwość podwyższenia wyniku w sierpniu, przystępując do egzaminu poprawkowego.

Wyniki matury 2014 w Kozienicach ( wg „Echa Dnia” z dnia 4 lipca 2014 ):

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach – zdało 98% uczniów;

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Numer 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach – zdało 91,8% uczniów;

Technika w Zespole Szkół Numer 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach – zdało 70% uczniów.

Zdawalność matury w kraju:

we wszystkich typach szkół – 71%

w liceach ogólnokształcących – 81%