Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 czerwca odbyła się XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Kancelarię Sejmu. Tematem tegorocznej sesji, w której udział wzięli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego: Mateusz Bienias i Przemysław Luśtyk, były Wybory Parlamentarne. To już 6 raz, kiedy uczniowie I LO zasiadają w sejmowych ławach.
W czasie obrad posłowie debatowali nad projektem uchwały, podjętej przez Komisję Sejmową, a także nad poprawkami wniesionymi przez młodzieżowych posłów. W obradach udział wzięli m. in. Marszałkowie Sejmu: Ewa Kopacz, Jerzy Wenderlich, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Grzeszczak oraz Wanda Nowicka, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wicepremier Janusz Piechociński, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji.