Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wyniki V edycji konkursu "Historia multimedialnie"

W maju 2014r. odbyła się V edycja konkursu – „Historia multimedialnie”, w której wzięli udział uczniowie naszego liceum.
W kategorii społeczeństwo zwyciężyła Anna Kowalska z klasy IIc – opiekun Joanna Kuźmińska.
W kategorii polityka – drugie miejsce zajęła Ilona Najda z klasy IIIc – opiekun Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek.
W kategorii kultura – drugie miejsce zajął Michał Kuźmiński z klasy IId – opiekun Joanna Kuźmińska.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca 2014r. w siedzibie Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Iłży.