Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

25 rocznica wyborów

Dziś mija 25 rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 roku, które zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności. Ich konsekwencją był upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Wybory przeprowadzone 4 czerwca 1989r. były rezultatem porozumienia zawartego między władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji i Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu. Aby upamiętnić ten wyjątkowy dzień, jakim niewątpliwie był 4 czerwca 25 lat temu, w naszym liceum została zorganizowana wystawa „4.06.1989- Narodziny Wolności”.
Ekspozycja składa się z plakatów oraz zdjęć, które najlepiej oddają nastroje panujące wśród Polaków w tamtym, przełomowym okresie. Wielkie zwycięstwo obozu solidarnościowego stało się faktem, a demontaż systemu komunistycznego w Polsce nabierał rozmachu.
Wystawa powstała dzięki zaangażowaniu uczniów z klas II d i I b oraz nauczyciela historii, Joanny Kuźmińskiej.