Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

III Zespołowy Konkurs Matematyczny - finał

Dnia 24.05.2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyła się III edycja dwuetapowego Zespołowego Konkursu Matematycznego dla gimnazjalistów.

W pierwszym etapie wzięło udział 25 zespołów trzyosobowych reprezentujących gimnazja z powiatu kozienickiego. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 9 drużyn. W rundzie finałowej zawodnicy mieli do rozwiązania 10 zadań o różnym stopniu trudności, mających na celu rozwijanie kompetencji kluczowych: logicznego myślenia, stawiania hipotez i udowadniania ich.

Komisja Konkursu Matematycznego po sprawdzeniu prac uczestników wyłoniła zwycięską drużynę, w składzie: Karol Sitkowski, Natalia Szczygieł i Emilia Babula z PG 2. Kolejne 3 drużyny uzyskały taką samą liczbę punktów. W wyniku dogrywki II miejsce zajęli: Daniel Szczypiór, Paweł Spyra i Michał Wójtowicz z PG 1, a III miejsce: Piotr Baranowski, Mateusz Paciorkiewicz i Damian Szczyrek z PG 2. Poza podium znalazła się drużyna z PG 2: Filip Kowalczyk, Dawid Kowalczyk i Borys Trojanowski, która mimo dużej liczby zdobytych punktów miała nieco mniej szczęścia.

Zespołowy Konkurs Matematyczny to przedsięwzięcie o trzyletniej tradycji. Co roku wzrasta jego ranga o czym świadczy stale rosnąca liczba uczniów biorących w nim udział. O popularności konkursu bez wątpienia przesądza fakt, iż bada on umiejętności matematyczne uczniów za pomocą niestandardowych zadań matematycznych, których rozwiązanie wymaga nie tylko wiedzy encyklopedycznej, ale przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia, kreatywności, a także pracy w grupie.

Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom gimnazjów zaangażowanym w przygotowanie uczniów do konkursu, a także w sam jego przebieg oraz sponsorowi nagród – Kozienickiej Gospodarce Komunalnej.