Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Pożegnanie klas trzecich w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

W  piątkowe popołudnie – 25 kwietnia 2014r. w I LO w Kozienicach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich.  W uroczystości wzięli udział abiturienci i ich rodzice, nauczyciele i wychowawcy, młodsi  koledzy oraz zaproszeni goście.

W podniosłej atmosferze, po wprowadzeniu sztandaru szkoły, pani dyrektor Ewa Malec, w krótkim pożegnalnym przemówieniu,  przypomniała zebranym najważniejsze dokonania młodzieży, która przez trzy lata współtworzyła, z innymi uczniami naszej szkoły, nowe karty historii liceum.  Kończący ten etap edukacji uczniowie I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, mogli pochwalić się licznymi osiągnięciami – to nie tylko wysokie noty na świadectwie ukończenia szkoły, to także zaangażowanie w działania społeczne na terenie miasta i powiatu, praca w wolontariacie, realizacja obywatelskich projektów, ale również udział naszej młodzieży w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. O szczególnych osiągnięciach uczniów świadczyły liczne nagrody książkowe, a także listy gratulacyjne dla rodziców, którzy odbierali je z wielkim wzruszeniem i przez 3 lata z zaangażowaniem wspomagali pracę naszej szkoły.

Kiedy oficjalna część uroczystości dobiegła końca, wszyscy kończący naukę odebrali z rąk pani dyrektor i wychowawców świadectwa ukończenia szkoły. Pożegnanie młodszych kolegów, ostatnie gratulacje i kolejny krok w dorosłość postawiony. Przed młodymi ludźmi  pozostał ostatni sprawdzian – egzaminy maturalne. Życzymy tylko pomyślnych wyników, trafionych tematów, wielkich sukcesów, które otworzą przed naszą młodzieżą nowe możliwości własnego rozwoju i realizacji wymarzonych celów.