Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Akademia z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2014 roku w naszym liceum odbyła się akademia z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie z klas: I b, I c, II b, II c i II d pod kierunkiem p. Małgorzaty Kuśmierczyk-Balcerek przygotowali montaż słowno-muzyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki i utwory instrumentalne.

Mottem tegorocznej uroczystości były słowa Jana Andrzeja Morsztyna

Czegóż chce więcej ta kraina z nieba,
Mając dość sławy, obrony i chleba?
-Rządu potrzeba!

i okazją do przekazania patriotycznych tradycji oraz przypomnienia jakie wartości powinien kultywować naród. Akademię urozmaiciła prezentacja multimedialna przedstawiająca historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja.