Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Dzień otwarty

10 kwietnia 2014 roku w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbył się dzień otwarty dla gimnazjalistów i ich rodziców. Tego dnia wszyscy zainteresowani mogli odwiedzić szkołę i zapoznać się z ofertą edukacyjną na przyszły rok szkolny.
Przybyłą w tym dniu młodzież wraz z opiekunami przywitała dyrektor szkoły, pani Ewa Malec, która przedstawiła ofertę edukacyjną, przybliżając uczniom charakterystykę poszczególnych profili - politechnicznego, medyczno - przyrodniczego, językowo- medialnego i społeczno – prawnego. Ponadto gimnazjaliści mogli obejrzeć prezentacje przygotowane przez uczniów i bezpośrednio od nich dowiedzieć się, jak funkcjonuje liceum, jakie zajęcia pozalekcyjne oferuje oraz w jakiej atmosferze uczniowie spędzają dni nauki. Licealiści zaproponowali młodszym kolegom gry i zabawy edukacyjne, zapraszając do wspólnych konkursów, quizów i doświadczeń fizycznych, chemicznych, biologicznych. Każdy zainteresowany mógł przekonać się, jak wiele szkoła ma do zaoferowania - mowa tu o nowoczesnych salach lekcyjnych, bogatym zapleczu naukowym i sportowym. Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych tablic interaktywnych, projektorów czy profesjonalnej pracowni językowej, fizycznej i biologicznej.
Oferta edukacyjna szkoły nieustannie dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwań młodzieży. Współpraca z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu oraz Szkołą Filmową w Warszawie daje młodym ludziom możliwości wszechstronnego rozwoju naukowego i artystycznego oraz wysoki poziom nauczanych przedmiotów. W czasie dnia otwartego gimnazjaliści z wielkim zainteresowaniem obejrzeli film o szkole zrealizowany przez Samorząd Uczniowski oraz grupę młodych filmowców „Młode Oskary”. W tym dniu uczniowie z pomocą nauczycieli mogli zaprezentować młodszym kolegom swoje umiejętności z zakresu fizyki, chemii i biologii poprzez wykonywanie efektownych doświadczeń. Licealiści wykazują zainteresowania w wielu dziedzinach, które mogą bez przeszkód rozwijać. Odzwierciedleniem tych działań był pokaz grupy ratowniczej, działającej przy naszym liceum.
Warto mówić głośno o dokonaniach i możliwościach licealistów. W tym dniu szkoła mogła pokazać i pochwalić się swoim dorobkiem kulturowym i społecznym. Liceum prężnie współpracuję z Centrum Edukacji Obywatelskiej, działa koło teatralne „LOtea” oraz redakcja szkolnej gazety „gLOn”. Ponadto uczniowie mogą rozwijać swój warsztat dziennikarski, współpracując z Kroniką Kozienicką, z lokalną prasą, a także uczestniczyć w szeregu akcji charytatywnych w ramach wolontariatu. Tego dnia w godzinach popołudniowych z ofertą szkoły zapoznawali się rodzice gimnazjalistów.
W bezpośrednich rozmowach z panią dyrektor oraz nauczycielami mogli przekonać się, jak funkcjonuje nowy system nauczania w szkole ponadgimnazjalnej oraz co proponujemy, aby wszechstronnie wspierać edukację młodzieży. Ciągła, rzetelna praca społeczności szkolnej buduje lepszą przyszłość i lepszy start dla uczniów. A przygotowanie dnia otwartego dało możliwość ukazania tego, co ma do zaoferowania I LO, czyli dobra szkoła z tradycjami.