Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Finał mazowieckiego konkursu EKO-ŁOW

Dnia 9 kwietnia w Nowym Mieście (gmina Płońsk) odbyły się ostateczne zmagania uczestników konkursu, którego tematyką była kultura, tradycje i obyczaje łowieckie. Uczennica naszego liceum - Justyna Pachocka z klasy II B była w gronie ośmiu finalistów tego konkursu i zdobyła wyróżnienie za przygotowaną prezentację multimedialną  oraz odpowiedzi na pytania konkursowe. Obyczaje myśliwskie, gwara, sztuka poświęcona tej tematyce to przykłady omawianych zagadnień z zakresu dorobku myśliwych i kultury łowieckiej.  Po ogłoszeniu wyników nastąpił pokaz sokolnictwa oraz występ zespołu sygnalistów łowieckich z zespołu „Pasja”.