Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wizyta Mateusza Bieniasa w Senacie

    W dniach: 7 i 8 kwietnia 2014 roku w Senacie RP gościli laureaci ogólnopolskiego konkursu pt. „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach — Mateusz Bienias z klasy II „d”.
   W pierwszym dniu wizyty, Mateusz brał udział, w przygotowanej dla laureatów, symulacji prac w Komisji Ustawodawczej, jak i w pracach senackiego klubu Konserwatystów. Podczas obrad uczestnicy mogli zapoznać się z projektem ustawy o ustanowieniu Święta Wolności, Demokracji i Solidarności, który przypadałby 4 czerwca, czyli w dniu, w którym 25 lat temu odbyły się pierwsze wolne wybory do Senatu. Dla przypomnienia, miało to miejsce 4 czerwca 1989 roku. Również 7 kwietnia uczestnicy spotkania mogli wysłuchać wykładu na temat procesu legislacyjnego oraz praw i obowiązków senatorów.
  W drugim dniu wizyty odbyły się obrady plenarne Senatu, które prowadził wicemarszałek Stanisław Karczewski. W trakcie symulacji obrad w sprawie ustanowienia Święta Wolności, Demokracji i Solidarności, Mateusz pełnił rolę Sekretarza Senatu, a jego zadaniem było prowadzenie listy mówców. Po powrocie do Kozienic powiedział, że: było to dla mnie ważne i niezapomniane przeżycie.