Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Profilaktyka raka

2 kwietnia 2014r. w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyło się pierwsze z serii spotkań dotyczące profilaktyki chorób raka. Prelekcja, wraz z prezentacją multimedialną, dotyczyła problemu profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz raka piersi. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z  kozienickim SANEPIDEM. Gości przywitała dyrektor szkoły, pani Ewa Malec oraz dyrektor SANEPIDU w Kozienicach, pani Krystyna Wilkowska. Następnie głos zabrały panie, które przybyły z Centrum Onkologii w Warszawie i licznie zgromadzonej młodzieży przybliży bardzo ważny problem profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób raka. W czasie, przeszło godzinnej prelekcji, uczniowie liceum mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami, które dotyczą każdego człowieka, a mogą zdecydowanie ograniczyć ilość zachorowań na tę ciężką i często jeszcze nieuleczalną chorobę.

Kolejna część prelekcji dotyczyła profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Panie prelegentki uświadomiły słuchaczom, że, w przypadku raka piersi nie jest znana jedna przyczyna, co znacznie utrudnia leczenie, a zachorować może każdy (także mężczyźni). Dlatego ważne jest, aby świadomość  młodych kobiet i kobiet w każdym wieku nieustannie rosła.

W kolejnym punkcie prelekcji uczniowie zostali zapoznani z czynnikami ryzyka w przypadku raka szyjki macicy. 

Panie prelegentki na zakończenie spotkania z młodzieżą zaapelowały do ich zdrowego rozsądku w dokonywanych wyborach codziennego życia oraz przekonywały, że rak to nie wyrok, a przede wszystkim świadomość, regularne kontrole, samobadanie i zdrowy tryb życia. Rak jest i może być wyleczalny, ale można go także uniknąć, stosując się do zaprezentowanych zaleceń.