Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Zwiedzanie wystawy "Bodies Revealed"

Wycieczka do Warszawy (20.03.2014), której głównym celem było zwiedzanie wystawy pt. „BODIES REVEALED” okazała się bardzo atrakcyjna dla młodzieży z naszej szkoły. Uczniowie klasy Ib, II (biologia profil rozszerzony) i klasy IIIb mogli obejrzeć bogatą wystawę na temat ludzkiego ciała, a właściwie wniknąć w głąb tego ciała. Eksponaty skłaniały do refleksji nad własnym stylem życia, konsekwencjami stosowania używek oraz braku dbałości o prawidłową dietę.