Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Otwarte wykłady na Politechnice Warszawskiej dla uczniów Zielonego

W dniu 18.03.14 pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów z I L O pod opieką p. Joanny Piwońskiej, Marzanny Chołuj i Joanny Molendy gościła na Politechnice Warszawskiej, w ramach współpracy patronackiej uczelni z naszym liceum. W pierwszej części spotkania młodzież wzięła udział w interaktywnej wystawie zatytułowanej "Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu", zorganizowanej na Wydziale Fizyki PW. Na ponad 20 interaktywnych stanowiskach przygotowanych przez studentów PW przeprowadzane były eksperymenty, które pozwoliły zdobyć informacje o dokonaniach prof. Jana Czochralskiego, jego sposobie otrzymywania kryształów oraz ich właściwościach. Jednym z elementów wystawy był wyeksponowany monokryształ krzemu o robiących wrażenie wymiarach. Wystawa przybliżyła nam również światowe osiągnięcia polskich naukowców w dziedzinie technologii materiałowej, począwszy od półprzewodników, wykorzystywanych w detektorach podczerwieni urządzeń wędrujących po Marsie, poprzez monokryształ GaN- podstawę "niebieskiej optoelektroniki", a na grafenie skończywszy. Mieliśmy przy tym okazję podzielić się swoimi wrażeniami w rozmowie z dziekanem Wydziału Fizyki prof. dr hab. inż. Mirosławem Karpierzem, a także uściślić formy dalszej współpracy, by jak najpełniej skorzystać z możliwości jaką daje baza naukowa Politechniki. Stąd wśród propozycji znalazły się możliwości uczestnictwa w wykładach oraz ćwiczeniach laboratoryjnych z zakresu fizyki, matematyki, informatyki i chemii w formule typowej dla dydaktyki szkoły wyższej.
Ważnym punktem spotkania była rozmowa z prodziekanem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW dr inż. Krzysztofem Brysiem, który w ciekawej formie zapoznał uczniów ze specyfiką studiów na tym wydziale, wymogami i perspektywami jakie daje ich ukończenie. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wykładzie dotyczącym logiki i teorii mnogości oraz stereometrii. Ponadto zostali zachęceni do udziału w konkursach organizowanych przez wydział oraz zajęciach MiNI Akademii Matematyki.