Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wolontariusze projektu PEACE w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

10 marca 2014r. w murach I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach zawitali mili goście – wolontariusze  międzynarodowego projektu PEACE, którzy przez tydzień prowadzili warsztaty w języku angielskim dla uczniów naszej szkoły.
Wolontariusze to studenci z Argentyny – Juan Pablo Dominiguez, Włoch – Virgilio Ferraresso oraz z Chin – Jingyi Cchen, którzy, w ramach międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC, działającej przy SGH, prowadzą działania na rzecz międzykulturowego zrozumienia, zwalczania stereotypów i nietolerancji.

Cały projekt wspierany jest przez UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), Amnesty  International oraz Rotary  International. Patronat nad projektem w Polsce sprawuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Studenci przybyli do Kozienic mieszkają w domach naszych uczniów, co  daje im możliwość bliższego poznania polskich obyczajów, zderzenia z codziennym życiem polskiej rodziny, a także nawiązania nowych znajomości.
Tygodniowy pobyt studentów w naszym liceum rozpoczął apel, na którym zostały przedstawione główne założenia projektu. Społeczność szkolna poznała realizatorów, którzy krótko opowiedzieli o sobie, a następnie, już w formie warsztatów, odbyły się bezpośrednie spotkania z uczniami.  Zajęcia prowadzone były w języku angielskim, co daje możliwość sprawdzenia własnych umiejętności językowych, jest doskonałą okazją do konwersacji. Spotkania służą zrozumieniu różnorodności kulturowej, uczą tolerancji, otwartości, przełamywania stereotypów i ciekawości świata.
Nasi uczniowie, pod opieką nauczycieli języka angielskiego, przygotowali szereg atrakcji – zaplanowano wizytę w kozienickim muzeum oraz udział w warsztatach plastycznych, grupa uczniów z klasy IIa opracowała plan wycieczki po Kozienicach, by  pokazać gościom najciekawsze i najpiękniejsze zakątki naszego miasta. Na spotkaniach w szkole, prowadzono tematyczne dyskusje, dotyczące barier kulturowych, szans i trudności młodych ludzi w różnych krajach – te działania mają sprzyjać rozwijaniu  umiejętności kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich, poszerzać horyzonty myślowe, uczyć akceptacji odmienności kulturowej, a także pokazać polską tradycję i historię.
Całe przedsięwzięcie jest niezmiernie pożyteczne dla całej społeczności liceum także ze względów językowych; uczniowie doskonalą wszystkie sprawności językowe: mówienie, rozumienie, czytanie i pisanie, uczą się argumentowania i wyrażania intencji w j. angielskim.
Kolejne dni pobytu gości w naszej szkole to również wspólne zabawy, ognisko integracyjne oraz dzień z polską rodziną. Na zakończenie pobytu studentów w liceum i naszym  mieście odbył się apel podsumowujący tygodniowe działania. Mamy nadzieję, że będą one inspiracją do nowych poszukiwań, pozwolą na indywidualną, bardziej wnikliwą  wymianę poglądów i „świeże”, nie podlegające stereotypowym uogólnieniom,  spojrzenie  na kwestie wielokulturowości.

Justyna Kwaśnik