Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Projekt PEACE - zajęcia w języku angielskim prowadzone przez zagranicznych studentów

I LO im Stefana Czarnieckiego bierze udział w projekcie „PEACE – Lekcja tolerancji” organizowanym przez AIESEC. AIESEC to międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych. Na zaproszenie SGH przyjechało do Polski 30 woluntariuszy z całego świata, którzy w 3 lub 4-osobowych, multikulturowych grupach przez siedem tygodni 11 lutego – 30 marca podróżują po całym kraju. Tylko 50 szkół z całej Polski będzie mogło skorzystać z udziału w projekcie. Jedną z nich jest nasza szkoła, zajęcia odbywają się w dniach 10-14 marca 2014.
Zajęcia prowadzane przez woluntariuszy przyjmują postać interaktywnych lekcji, w trakcie których studenci przedstawiają swoje ojczyzny, pokazują slajdy i prezentacje multimedialne, prezentują muzykę, tańce, ulubione potrawy, opowiadają o sytuacji społeczno-gospodarczej swojego kraju, tradycjach i obyczajach. Lekcje prowadzone są w języku angielskim, co dodatkowo umożliwia uczniom poprawę swych umiejętności językowych.
Oficjalne powitanie uroczystym apelem odbyło się w poniedziałek 10 marca o godz 9:00. Zajęcia z uczniami odbywać się będą codziennie do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Zaplanowano również zajęcia popołudniowe; we wtorek zwiedzanie Kozienic w towarzystwie uczniów, jako przewodników; w środę o 17 spotkanie-dyskusja na temat barier kulturowych oraz sytuacji młodych ludzi w krajach, z których pochodzą wolontariusze oraz w Polsce. W czwartek i piątek odbędą się spotkania integracyjne z poszczególnymi klasami. Wolontariusze kończą swój pobyt w Kozienicach w niedzielę 14 marca.