Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Uczniowie z Zielonego mają się czym pochwalić!

W dniu 5 marca 2014r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach wzięli udział w Konkursie Wiedzy o Sejmie, który odbył się w Zespole Szkół Nr1.  Organizatorem konkursu było Biuro Korespondencji i Informacji Sejmu we współpracy z Biurem Poselskim Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Czesława  Czechyry.

 

Uczniowie naszego liceum byli reprezentowani przez Kingę Chojecką , Mateusza Bieniasa oraz Piotra Tasaka z klasy II d. Opiekunką  licealistów z ZIELONEGO, która pomogła w przygotowaniach do konkursu, była nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie - pani Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek. Sukces przedstawicieli naszej szkoły jest znaczący, gdyż w konkursie brało udział 50 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy. Reprezentanci  I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odnieśli duży sukces, gdyż wszyscy zajęli czołowe miejsca w końcowej klasyfikacji  - I miejsce zajął Mateusz Bienias, II miejsce – Piotr Tasak, a na V miejscu  znalazła się Kinga Chojecka. Nadmienić należy, że na wysoki poziom wiedzy naszych uczniów zwrócili uwagę przedstawiciele komisji oceniającej prace uczestników konkursu.

Naszym zwycięzcom serdecznie gratulujemy sukcesu.