Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

UMCS z Lublina w I LO w Kozienicach

We wtorek 11 lutego 2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyło się niezwykłe spotkanie uczniów klas III z gośćmi, którzy przybyli z Lublina. Przedstawiciel grona studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, przyszły prawnik zaprezentował możliwości, jakie daje potencjalnym absolwentom uczelnia, przedstawił popularne kierunki, zachęcił do poszerzenia wiadomości na temat Kozienaliów oraz innych imprez organizowanych przez studentów uniwersytetu.

Licealiści, zainteresowani ofertą edukacyjną lubelskiej uczelni, mogli tego dnia poczuć się jak prawdziwi studenci, a to dzięki wykładowi przeprowadzonemu przez panią doktor Dorotę Filar, która rozbudziła - nie tylko wśród humanistów - chęć do nowego sposobu odczytywania utworów poetyckich. Temat zajęć dotyczył semantycznej analizy tekstów poetyckich, która stanowi przecież podstawę egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Wykład poświęcony był twórczości Stanisława Barańczaka – przedstawiciela Nowej Fali, wybitnego uczonego, znanego także z przekładów Szekspira. Wielu licealistów zaintrygowanych nowym sposobem patrzenia na utwór poetycki głośno deklarowało chęć „wczytywania się” w metaforykę tekstów, które w równej mierze mogą zaciekawić zarówno humanistę, jak i matematyka.