Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Sukces Mateusza!

10 lutego 2014r. w Radomiu odbyły się eliminacje okręgowe konkursu „25 lat senatu w Polsce”. Do konkursu przystąpił uczeń naszego liceum Mateusz Bienias z kl. II D.

W rywalizacji brało udział 270 uczniów. Mateusz osiągnął duży sukces, ponieważ zajął pierwsze miejsce i przeszedł do dalszej walki o udział w uroczystych obradach Senatu III RP.