Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Olimpiada języka angielskiego

16 stycznia 2014 roku w Warszawie odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego sponsorowanej przez Społeczną Akademię Nauk wraz z marką Clark University oraz Oxford University Press.
Olimpiada cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – w I etapie brało udział ponad 6000 uczestników z całej Polski, w tym, jako prawie jedyne w regionie, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

W II etapie uczestniczyło 12 uczestników z naszej szkoły, w którym zadaniem olimpijczyków było rozwiązanie testu składającego się z 70 pytań typu multiple choice. Pytania obejmowały zagadnienia leksykalne, gramatyczne oraz z zakresu kulturoznawstwa krajów anglojęzycznych.
Nagrodą główną dla laureata finału jest indeks na dowolnie wybrany kierunek studiów w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Gala finałowa wraz z wręczeniem nagrody głównej odbędzie się w marcu w Łodzi.