Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Zaangażowanie uczniów liceum w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Podobnie jak w poprzednich latach, również w tym roku wolontariusze z naszej szkoły włączyli się do pomocy podczas działań na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród kwestujących na ulicach Kozienic wolontariuszy były także uczennice z naszej szkoły i to właśnie jedna z nich – Patrycja Bożek zebrała w swojej puszcze największą kwotę tj. 1219,63 zł. Wszystkie pieniądze trafiły do sztabu znajdującego się w Ogródku Jordanowskim, skąd po przeliczeniu zostały przewiezione do Warszawy.

 

Wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach działali również w Domu Kultury, gdzie pomagali podczas licznych atrakcji i pokazów.  Jeden z naszych uczniów - Piotr Piechota poprowadził warsztaty „origami”. Można było również za symboliczną „złotóweczkę” spróbować specjalnych wypieków przygotowanych przez nasze uczennice. Podsumowując, śmiało można stwierdzić, że warto było poświęcić czas, by włączyć się w tak duże i ważne przedsięwzięcie, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.