Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

My nie bujamy, my kręcimy

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach w ramach autorskiego projektu zatytułowanego: ,,My nie bujamy, my kręcimy” zaoferowało swym uczniom niezwykle atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. Licealiści z Grupy Filmowej Młode Oskary pod kierunkiem nauczycielki, Beaty Smykiewicz-Różyckiej, absolwentki Warszawskiej Szkoły Filmowej, od września do listopada 2013 roku pracowali nad filmem. Opiekę artystyczną nad grupą sprawował reżyser, aktor, scenarzysta, operator kamery oraz wykładowca w Warszawskiej Szkole Filmowej, Jarosław Kupść. Produkcja potraktowana została z należytą powagą.
Po odbytych przez uczniów warsztatach operatorsko-reżyserskich w warszawskiej filmówce, przyszedł czas na scenariusz. Uczniowie w liczbie siedemnastu osób wraz z opiekunką przez dwa tygodnie zarzucali się pomysłami, szukając najlepszego.

Zobacz zdjęcia

Gdy scenariusz był gotów, przyszedł czas na storyboard, czyli rozrysowanie filmu ujęcie po ujęciu. Tego odpowiedzialnego zadania podjęła się Laura Zych. Ona też była odtwórczynią jednej z głównych ról kobiecych. Partnerował jej Przemysław Luśtyk. Oryginalność scenariusza polegała na tym, że akcja filmu rozgrywała się w dwóch przestrzeniach czasowych: w latach 70-ych XX wieku oraz współcześnie. W realiach XXI wieku Laurę i Przemka zastąpili małżonkowie: Elżbieta i Piotr Smolińscy, którzy odegrali samych siebie. Za kamerą stanął Norbert Kalinkowski, zaś reżyserem filmu, któremu nadano tytuł „Odbicie”, był Marcin Śmietanka. Praca na planie filmowym była nie tylko fantastyczną przygodą, ale także ciężką i odpowiedzialna pracą. Wybór plenerów, kostiumy, make up, rekwizyty, samochody, oświetlenie planu, dźwięk, fotosy, to tylko niektóre zadania, jakim musieli sprostać młodzi adepci sztuki filmowej. Na etapie postprodukcji uczniowie pracowali nad montażem filmu (Grzegorz Kowalski, Kacper Piekarski) oraz nad grafiką plakatu, okładki i płyty – Artur Bębeńca. Piękne zdjęcia Soni Koprowskiej były doskonałym materiałem do obróbki graficznej.
Efekty pracy uczniów z Zielonego zostały zaprezentowane po raz pierwszy 7 grudnia 2013 roku w Warszawskiej Szkole Filmowej. Film był oceniany przez sześcioosobową komisję, której przewodniczył kanclerz uczelni dr Maciej Ślesicki. „Odbicie” zostało bardzo wysoko ocenione przez środowisko filmowe (patrz: http://filmotekaszkolna.pl/aktualnosc,381). Film spotkał się również z bardzo ciepłym przyjęciem rodziców, nauczycieli i uczniów Zielonego.