Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Konkurs „Moje spotkania z Puszczą”

Tegoroczna edycja konkursu „Moje spotkania z Puszczą” przebiegała pod hasłem „30 lat Kozienickiego Parku Krajobrazowego – w harmonii z przyrodą”. Uczestnicy konkursu w czterech grupach wiekowych starali się pochylić nad wyjątkowymi wartościami środowiska przyrodniczego Puszczy Kozienickiej, dostrzec walory estetyczne, kulturowe, historyczne i turystyczne tego regionu. Przedstawicielem uczniów I Liceum Ogólnokształcącego była Sylwia Depo z klasy IIb, która otrzymała wyróżnienie za konkursową prezentację multimedialną. Serdecznie gratulujemy laureatce.