Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Prelekcja na temat pierwszej pomocy

Kozienicka Grupa Medycznadziałająca przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, brała udział w prelekcji na temat pierwszej pomocy. Uczniowie, przed zgromadzoną widownią, w skład której wchodziły również władze powiatu, zaprezentowali podstawowe zasady oraz elementy pierwszej pomocy przedmedycznej - w tym resuscytację krążeniowo-oddechową oraz jak postępować w przypadku zawału i zakrztuszenia.