Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Święto Niepodległości i Dzień Patrona

12 listopada 2013 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Święta Niepodległości i Dnia Patrona Szkoły.

Uczniowie klas pierwszych i drugich pod opieką pań: Grażyny Ambroziewicz, Joanny Kuźmińskiej i Moniki Lis Seremak, przygotowali montaż słowo-muzyczny oraz prezentację multimedialną poświęconą ważnym postaciom historycznym, mającym wpływ na kształtowanie się dziejów Polski, a szczególnie Patronowi Szkoły – Stefanowi Czarnieckiemu.

Dokładne zapoznanie się z biografią hetmana umożliwiła wystawa poświęcona jego życiu i działalności.

Uczniowie deklamowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne ukazujące trudną drogę do odzyskania niepodległości.

Celem uroczystości było kształtowanie postaw patriotycznych i jedności narodowej.