Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Dzień Edukacji Narodowej


13 października 2023 r. społeczność naszej szkoły obchodziła Dzień Edukacji Narodowej.
Pani dyrektor Ewa Malec serdecznie powitała przybyłych gości – Wicestarostę Powiatu Kozienickiego Małgorzatę Bebelską i Przewodniczącą Rady Rodziców Małgorzatę Skrzypczak, nauczycieli czynnych i emerytowanych, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród Starosty Powiatu Kozienickiego i Dyrektora Szkoły wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Za trud włożony w kształcenie i wychowanie podziękowali również uczniowie, przygotowując część artystyczną. Klasa III a wraz z przyjaciółmi pod kierunkiem Beaty Smykiewicz-Różyckiej i Grażyny Ambroziewicz dedykowali swoim nauczycielom z serca płynące życzenia i najpiękniejsze utwory muzyczne.
Autor: Grażyna Ambroziewicz