Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Tydzień zakazanych książek

W dniach od 22-28 września 2013 r. już po raz kolejny trwał „Tydzień Zakazanych Książek”. W tym roku do akcji aktywnie włączyła się młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

26 września na głównym holu szkoły pojawili się dwaj „dziwni” osobnicy w czarnych „skórach” i ciemnych okularach, którzy, zdziwionej młodzieży naszego liceum, nie pozwolili zbliżyć się do wyeksponowanych i odgrodzonych taśmą zabezpieczającą, zakazanych książek. Powstała sytuacja wzbudziła ogólne zainteresowanie, a informacja o niecodziennym wydarzeniu szybko rozprzestrzeniła się wśród społeczności szkolnej. Wielu ciekawskich próbowało wedrzeć się do zakazanej enklawy, by chociaż „rzucić okiem” na ocenzurowane tytuły. Uczniowie zadawali też pytania dotyczące zakazanych książek, a gotową odpowiedź mogli znaleźć na tablicach informujących o powodach zamieszczenia niektórych tytułów na „czarnej liście” lektur.

Dla wielu młodych czytelników zaskoczeniem było, że takie książki jak np.: „ Biblia”, „Cierpienia młodego Wertera” Goethego, „Jądro ciemności” Conrada, „Folwark zwierzęcy” Orwella, „Lolita” Nabokova, „Lot nad kukułczym gniazdem” Kesey’a i wiele innych były niegdyś lekturą niepożądaną w wielu krajach.