Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Etap wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady o Zdrowiu


19 maja 2023 roku w Warszawie odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady o Zdrowiu. Naszą szkołę godnie reprezentowała Marta Angliś - uczennica klasy Ia o profilu biologiczno-chemicznym.
Marta bardzo dobrze wypadła na teście teoretycznym, osiągając wynik 30/40 punktów, a akcja prozdrowotna przygotowana przez uczennicę została najwyżej oceniona przez kapitułę konkursową.
Marta była jedyną reprezentantką szkół ponadpodstawowych w powiecie kozienickim i regionie radomskim.
Suma łącznych punktów 59/75 pozwoliła zająć uczennicy wysokie IV miejsce w województwie mazowieckim.
Opiekunem uczennicy była p. Edyta Tarczyńska
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Autor: E.Tarczyńska