Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

2 września 2013r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.

W uroczystości wzięli udział pani burmistrz Małgorzata Bebelska, przedstawiciel starostwa pan Jarosław Chlewicki, proboszcz parafii św. Krzyża w Kozienicach ksiądz kanonik Kazimierz Chojnacki, uczniowie i nauczyciele szkoły.

Pani dyrektor Ewa Malec powitała zebranych, życząc owocnej pracy i nauki, szczególnie serdecznie zwracając się do uczniów klas pierwszych. Tak jak co roku najlepsi maturzyści otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Kozienice i Starostę Powiatu Kozienickiego.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach.