Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

XIX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

W dniu 1 czerwca 2013 roku uczniowie naszej szkoły już po raz piąty brali udział w XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu Kancelarii Sejmu RP. Tematem przewodnim debaty była ekologia i lokalny ekorozwój. Naszą szkołę reprezentowali Piotr Tasak – Przewodczniący Komisji Sejmowej oraz Artur Bębeńca – Marszałek Sejmu wraz z opiekunem SU – Panią Beatą Smykiewicz-Różycką.