Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Sukcesy Łukasza Wójtowicza


12 stycznia, na zaproszenie Starosty Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów, wychowankowie szkół średnich prowadzonych przez Powiat, gościli w Starostwie Powiatowym. W gronie wybitnych uczniów z regionu radomskiego znaleźli się: Łukasz Wójtowicz – klasa 4 PB z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach oraz Maciej Suwała – klasa 4TELG, Jakub Sikora – klasa 4GLO i Wiktoria Gaik – 3ATEK z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Podczas spotkania uczniom towarzyszyły Anna Gollasch Dyrektor ZS Nr 1 i Ewa Malec Dyrektor I LO.
Tego dnia Starosta Krzysztof Wolski i Wicestarosta Małgorzata Bebelska przekazali serdeczne  gratulacje zarówno uczniom, ich rodzicom, jak również nauczycielom obu placówek. Podziękowali za wspaniałe reprezentowanie Powiatu Kozienickiego. Życzyli Stypendystom kolejnych równie znaczących sukcesów oraz wręczyli im vouchery upominkowe.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.