Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Rynek pracy w województwie mazowieckim – podstawowe dane statystyczne


"Rynek pracy w województwie mazowieckim – podstawowe dane statystyczne" - to temat zrealizowany we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Lekcje on-line zostały przeprowadzone w klasach trzecich.
Zajęcia były okazją do bliższego przyjrzenia się, jak wygląda rynek pracy w naszym województwie. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się:
Co to jest stopa bezrobocia i jak się ją wylicza?
Czym różni się średnia arytmetyczna od mediany?
Jakimi cechami odznacza się statystyczny bezrobotny i statystyczny pracujący w województwie mazowieckim?
Czy statystyka może pomóc w odnalezieniu się na rynku pracy?
Opiekunem projektu jest p. Mariola Worobiec.