Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Inicjatywa edukacyjna pod hasłem „Mistrzowie Energii”


W środę 11 stycznia w naszej szkole ruszyła inicjatywa edukacyjna pod hasłem „Mistrzowie Energii”. Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy. Jest on częścią kampanii „Mistrzowie Energii” organizowanej przez Fundację Czyste Powietrze wspieranej przez NASK-PIB.
Dwudziestu uczniów - organizatorów i uczestników inicjatywy konkursowej pod kierunkiem nauczycielki fizyki Marzanny Chołuj, od wczesnych godzin rannych, rozpoczęło akcję informacyjną i promocyjną na temat znaczenia oszczędzania energii, sposobów realizacji działania i korzyści z tego płynących.
Projekt przebiegał trzyetapowo:
- W pierwszym etapie przeprowadzono akcję informacyjną i promocyjną na temat znaczenia oszczędzania energii oraz sposobów realizacji tego działania. Szczególną uwagę poświęcono promowaniu zdrowych cyfrowych nawyków wśród uczniów i nauczycieli, wskazując na korzyści płynące z takich postaw. Informacje na ten temat uczniowie szkoły i nauczyciele mogli znaleźć w ulotkach i plakatach umieszczonych w widocznych miejscach naszej szkoły. Uczestnicy konkursu na każdej przerwie służyli informacją, podejmując dyskusje, odpowiadali na pytania i udzielali wyjaśnień. Miejscem, w którym chętnie gromadziła się młodzież zaangażowana w projekt był kącik w holu szkolnym, gdzie znalazły się maszyny elektryczne i modele generatorów energii.
- W drugim etapie uczniowie oraz nauczyciele zostali zapoznani z tematyką konkursową w formie prezentacji, które odbyły się w tym samym czasie w każdej z klas.
- W trzecim etapie uczniowie wzięli udział w quizie-teście znajomości tematu konkursowego. Za przebieg czynności w każdej klasie odpowiedzialny był uczestnik konkursu.
Najwyższe wyniki osiągnięte w quizie zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami.