Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Zakończenie roku klas III

Dnia 26 kwietnia 2013 roku o godzinie 17-tej odbyło się uroczyste zakończenie szkoły przez uczniów klas trzecich. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Ewa Malec witając zaproszonych gości oraz absolwentów. Po życzeniach pomyślności na egzaminach maturalnych skierowanych do młodych abiturientów przez zaproszonych gości i kolegów, nastąpiło rozdanie świadectw.
W tym roku nasze liceum ukończyło 149 uczniów. Uczniowie otrzymali nagrody za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz działalności na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.