Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Lekcje prosto z Brukseli!


Młodzież naszego liceum wzięła udział w dwóch spotkaniach on-online z pracownikami Komisji Europejskiej w Brukseli.
14 listopada 2022 r. roku gościem spotkania była pani Katarzyna Sumislawska z Biura Informacji i Komunikacji EEAS, która przybliżyła licealistom wiedzę na temat współczesnego zjawiska dezinformacji. Podczas omawiania przygotowanej wcześniej prezentacji, dotyczącej m.in. definicji i sposobu funkcjonowania dezinformacji, prowadząca odnosiła się do przykładów znanych uczniom z telewizji i Internetu, rozwijając świadomość i wrażliwość młodych ludzi na to, jakie informacje otrzymują z mediów i jak należy weryfikować ich wiarygodność. Młodzież udzielała odpowiedzi w anonimowych ankietach, które pozwoliły zebrać dane na temat jej wiedzy i krytycznego podejścia do docierających do nas zewsząd nowych komunikatów i doniesień. Pod koniec spotkania przyszedł czas na pytania uczniów. Prowadząca starała się rozwiać wątpliwości młodzieży i zaspokoić jej ciekawość w kontekście konkretnych zagadnień.
W dobie wyjątkowej aktywności różnego rodzaju mediów, gdy informacja staje się realną bronią wycelowaną w społeczeństwo, musimy krytycznie podchodzić do treści udostępnianych przez „czwartą władzę”.
21 listopada 2022 r. w ramach zajęć z Doradztwa Zawodowego uczniowie mogli wysłuchać pani Anny Banczyk, zajmującej się polityką europejską w zakresie zatrudniania młodych ludzi. Unia Europejska daje wiele możliwości, a jedną z nich jest podjęcie pracy w jej strukturach np. w formie stażu lub wolontariatu. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak przebiega procedura zatrudniania młodych osób w strukturach europejskich i jakie są wymagania. Poruszane były również kwestie znajomości języków obcych oraz IT, a także rozwijanie kompetencji miękkich. I choć procedura naboru może przebiegać w kilku skomplikowanych etapach, to warto aplikować. Staż czy wolontariat w UE jest niezwykłą przygodą i wielką szansą na zdobycie bezcennego doświadczenia.
Całość koordynowała p. Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek oraz p. Ewelina Buszko. Podziękowania dla p. Joanny Molendy za opiekę techniczną.